Tinn Sparebank har gavemidler til utdeling til allmennyttige formål innenfor bankens virkeområde i  Tinn og Vinje.  Det er normalt en forutsetning for gavetildeling at søkeren har kontotilknytning til Tinn Sparebank.

 

Søknadsskjema kan sendes inn elektronisk eller printes ut og sendes eller leveres til Tinn Sparebank innen 18. april 2017.

Søknadsfristen   overholdes.

Fristen er utløpt for 2017. Velkommen tilbake i 2018.

Elektronisk søknadsskjema


Søknadsskjema PDF - må fylles ut, skrives ut og sendes eller leveres oss manuelt.


Vedtekter