Tinn Sparebank har gavemidler til utdeling til allmennyttige formål innenfor bankens virkeområde i  Tinn og Vinje.  Det er en forutsetning for gavetildeling at søkeren har kontotilknytning til Tinn Sparebank. OBS! Foreninger med undergrupper må søke via lokalt hovedlag og organisasjonsnummer må oppgis på søknaden.

 

Søknadsskjema kan sendes inn elektronisk, sendes på e-post eller leveres til Tinn Sparebank innen 1. juni 2020.

Søknadsfristen   overholdes. Søknader levert etter fristen er ikke med i utdelingen.

Husk å sende søknaden innen fristen som er 1. juni. 

Lenke til elektronisk søknadsskjemaSøknadsskjema PDF - må fylles ut og sendes eller leggs i postkassen i banken.


Vedtekter