Alle banker i Norge er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument, i forbindelse med etablering av kundeforhold. 

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år eller har et nytt kundeforhold, er det viktig - og en trygghet - at du er legitimert riktig.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å komme innom banken med gyldig legitimasjon, helst pass, så snart som mulig.

Dette for din egen sikkerhet.

Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

BankID/BankID på mobil skal kun utstedes til kunder som er legitimert med gyldig pass med personlig oppmøte. Dette er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken.
Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

Din sikkerhet – felles ansvar

 

Spørsmål og svar om innhenting av legitimasjon

Hva skjer?

På grunn av innskjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente oppdatert legitimasjon, på en del av våre kunder.  Vi må vite hvem du er – for din egen sikkerhet.

Hvem gjelder dette?

Vi kontakter dem det gjelder puljevis. Du trenger ikke foreta deg noe før du eventuelt får melding fra oss. Dersom du likevel har et ærend hos oss før du eventuelt blir kontaktet, må du gjerne ta med passet ditt slik at vi får sjekket at legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.

Hvor kan jeg få ordnet dette?

Du kan komme innom et av våre kontorer; Rjukan, Tinn Austbygda, Rauland og Haugesund.

Gyldig legitimasjon

Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato. Nødpass godtas ikke.

Hvor raskt må jeg komme innom?

Vi ønsker at du kommer snarest mulig. Kommer du innom før 30 september, er du med i trekningen av et nettbrett.

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?

Har du ikke kommet inn og legitimert deg slik vi har bedt om etter flere purringer, vil etter hvert kundeforholdet bli sperret (inkludert eventuell Bank-ID).

Er det utfordrende å komme innom bank?

Bor du langt unna et av bankens kontorer, finnes det andre muligheter for å oppdatere din legitimasjon.

Du kan sende oss en gyldig kopi av passet ditt. Da er det noen viktige forutsetninger som må være på plass. Det er myndighetskrav til hvem som kan attestere rett kopi og hvilken informasjon en attestering skal inneholde:

Følgende instanser kan attestere rett kopi av passet ditt:

- Politi, domstol og NAV
- Advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere
- Andre norske banker

Følgende informasjon må være påført attestasjonen av kopi av passet ditt:
- Dato
- Navn på den som har attestert og vedkommende sin signatur
- Stempel

Vi anbefaler at du sender den gyldige kopien av passet ditt i posten. Dersom det skal sendes elektronisk må det sendes direkte fra den som har attestert kopien, samt at e-posten krypteres.

Har du spørsmål, kontakt oss på post@tinnbank.no

Jeg har fått melding om å komme innom. Kan jeg medbringe passene også til barna?

Dersom barna ønsker nye produkter kan du ta med barna og deres pass. Ellers er det ikke behov for dette.

Er jeg legitimert med pass hos dere?

Vi kontakter fortløpende de som trenger å komme innom for å legitimere seg med pass. Dersom du likevel har et ærend hos oss, må du gjerne ta med passet ditt og vi kan sjekke om legitimasjonen vi har på deg er god nok iht. innskjerpede krav.