Det er mye vi kan planlegge her i livet, men å forutse fremtiden kan ingen. Det eneste vi kan gjøre er å sikre oss som best vi kan. Passe på de vi er glade i. Beskytte flokken vår.

For hva vil skje med dem hvis en i familien ble alvorlig syk eller ble utsatt for en ulykke? Vil dere kunne klare dere på én inntekt? Kan dere fortsatt betale på lånet dersom du skulle bli arbeidsufør?

– Bare en tredjedel av oss er flinke nok til å forsikre oss selv. Dette er vanskelige spørsmål, og mange er nok preget av en «det skjer ikke meg-holdning», sier Inger Kvaal, avdelingsleder i Eika personforsikring.

Uføreforsikring
I dag er over 300.000 nordmenn arbeidsuføre som følge av sykdom eller en skade. En uføreforsikring har som hensikt å sikre deg og dine kjære økonomisk dersom du, ektefelle, samboer, eller partner skulle bli arbeidsufør. Forsikringen anbefales til unge med få år i arbeidslivet, men også til deg med forsørgeransvar eller som er avhengig av egen inntekt.

– Ved langvarig arbeidsuførhet vil de fleste av oss få et betydelig inntektstap, og dette bør dekkes opp ved å kjøpe en form for uføreforsikring. Her er det viktig å ha et forhold til hva inntektstapet ved langvarig arbeidsuførhet vil føre til for deg, og at forsikringen din gjenspeiler dette tapet, sier Kvaal.

 • Fem grunner til å kjøpe uføreforsikring
 • Dette er våre uføreforsikringer

 • Dødsfallsforsikring
  Hva så hvis en med forsørgeransvar i familien plutselig skulle dø? Med en dødsfallsforsikring kan du være sikker på at de du er glad i vil greie seg økonomisk, hvis du eller din samboer/partner går bort. Forsikringen vil blant annet sørge for at familien din kan fortsette å bo der de bor, og betjene eventuelle lån som normalt. Ved et dødsfall vil forsikringen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte. Pengene kan disponeres fritt etter eget ønske.

  – Et plutselig dødsfall vil være vondt for alle, og det kan man ikke forsikre seg mot. Men med en dødsfallforsikring sikrer man at en i alle fall ikke får store økonomiske omveltninger midt i alt det vonde, sier Inger Kvaal.

 • LES MER: Om det verst tenkelige skulle skje
 • Dette er dødsfallforsikring

 • Barne- og ungdomsforsikring
  Vi er stort sett flinke til å forsikre eiendelene våre. Til og med firbeinte Fido har en egen forsikring. Men hva med våre aller største skatter her i livet, nemlig barna? Med en barne- og ungdomsforsikring sikrer du dine kjæreste skatter ved å være økonomisk trygg dersom noe skulle skje. Forsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og gjelder frem til barna fyller 26 år. Den dekker blant annet behandlingsutgifter ved sykdom eller skade, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus, dødsfall eller arbeidsuførhet.

  – Forsikringen gjelder også ved opphold i utlandet i inntil 36 måneder, og i dagens samfunn hvor stadig flere studerer i utlandet er dette en god sikring, sier Kvaal.

 • Dette er vår barne- og ungdomsforsikring

 • Forsikring ved kritisk sykdom
  En forsikring som dekker kritisk sykdom har som hensikt å sikre deg og dine dersom du skulle bli alvorlig syk. Forsikringssummen kan disponeres fritt, og gir økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk sykdomsfase.

  – Å kunne ha økonomisk handlefrihet i en kritisk sykdomsfase er vesentlig, og denne forsikringen gir nettopp det, sier Inger Kvaal.

 • Les mer om forsikring ved kritisk sykdom