Hjemtransport eller sykehusinnleggelse
I slike situasjoner skal du alltid kontakte Eika Forsikring før hjemtransport igangsettes eller ved langvarig sykehusinnleggelse.

Avbestilling
Før du melder skaden til oss må du ha kontaktet reisearrangøren for avbestilling av reisen, eventuell refusjon fra arrangøren kommer til fratrekk på erstatningen. Det må fremlegges dokumentasjon på avbestillingsårsak, for eksempel bekreftelse fra lege på sykdom.

Avbrutt ferie
Hvis ferien blir avbrutt pga. sykdom/ulykke i nærmeste familie bosatt i Norge skal Eika Forsikring kontaktes før hjemreisen igangsettes.

Identitetstyveri
Ta kontakt når du har mistanke om at økonomiske uregelmessigheter har funnet sted. For eksempel om du mottar regninger for produkter du ikke har bestilt, får uventede belastninger på ditt kredittkort, mottar varsel om adresseendring eller kredittsjekk som du selv ikke kjenner til. Forsikringen gjelder kortinnehaver og innehaver av tilleggskort.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08:00-17:00
Når du tar kontakt må du referere til Eika Kredittkort, samt kortnummer. Nummeret finner du på ditt kort.

Øyeblikkelig hjelp
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med SOS International a/s +45 70 10 50 50 (24 t). 
Når du tar kontakt må du referere til Eika Kredittkort, samt kortnummer. Disse numrene finner du på ditt kort.

Ved utenlandsreiser utenfor EU og Nord-Amerika, anbefaler vi at du skriver ut og tar med deg forsikringsvilkårene på reisen. Ha alltid med deg reiseforsikringsbeviset.

Slik melder du din skade i forbindelse med avbestilling, forsinkelse, reisegods eller sykdom
Skade kan meldes på e-post til forsikring@eika.no. Du kan også få hjelp ved å ta kontakt med Eika kundesenter på tlf. (+47) 915 03 850 eller per e-post: kundesenter@eika.no. Skader som har oppstått før 1.6.2017 meldes til Codan på telefon 81552470.

Skademeldingsskjema
Skademelding avbestilling
Skademelding forsinkelse
Skademelding ved sykdom og ulykke
Skademelding reisegods

Utfylt skademeldingsskjema sendes til
Eika Forsikring
Postboks 332
2303 Hamar

E-post: forsikring@eika.no

Har du spørsmål vedrørende reise- og avbestillingsforsikringen, ta direkte kontakt med Eika Kundesenter, (+47) 915 03 850.

Ønsker du å melde skadesak i forbindelse med din betalingsforsikring?
Bruk vår digitale skadeportal.

Crawford & Company utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.