Hvilken forsikring trenger du?

Hva skjer med økonomien om uhellet er ute? Sørg for å sikre deg, ditt og dine.

Bare en tredjedel av oss er flinke nok til å forsikre oss selv. Det er vanskelige spørsmål man må tenke på, og det er lett å tenke at «det skjer ikke meg».

Bjørn Eik Langseth (45) fikk vinteren 2016 diagnosen kreft, heldigvis hadde han forsikringer som gjorde det mulig å konsentrere seg om det viktigste- nemlig å bli frisk. Hadde jeg ikke hatt private personforsikringer hadde hverdagen for meg og min familie sett veldig annerledes ut i dag. Da hadde vi levd på et minimum, og jeg tørr ikke tenke på hva konsekvensen ville blitt. Det har vært utrolig godt å slippe å bekymre seg for økonomien opp i dette, og en enorm lettelse å vite at familien min er sikret.

Vi har et godt helsevesen og gode trygdeordninger her i Norge, men de vil sjeldent erstatte hele inntekten som blir borte hvis du faller fra eller blir ufør. Livet du og din familie har i dag er verdt å sikre, og med våre personforsikringer sikrer du din familie økonomisk ved uførhet, sykdom, skade eller dødsfall.

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere om personforsikring.

Vi dekker alle dine forsikringsbehov

Personforsikring

Kjøretøyforsikring

Øvrige forsikringer