Barneforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer dem økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.
  • Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring
  • Dekker behandlingsutgifter ved alvorlig sykdom
  • Forsikringen koster kun 182 kr per måned
Kontakt meg om Barneforsikring

Om forsikringen

Barneforsikring gir utbetalinger ved:

Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke

  √  

Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler

Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende

Utvalgte alvorlige sykdommer

 

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

Arbeidsuførhet

 

Behandlingsutgifter

 

Fordeler

  • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år.
  • Forsikringen er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring som gjelder frem til fylte 26 år.
  • Forsikringen gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden, og kan gi deg som forelder økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet ditt. 

Hva skjer med økonomien din dersom barnet ditt blir alvorlig syk?

Offentlige støtteordninger er gode, men de dekker dessverre ikke alle utgiftene du kan få dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig sykdom eller en ulykke.
– Selv om vi ikke liker å tenke på det, kan også barn rammes av ulykker og alvorlig sykdom. Dersom noe skulle skje med barnet ditt, kan dette gi konsekvenser for resten av livet.

Sophia Kruse Mogen (9) ble alvorlig syk når hun bare var fire år. Hun hadde fått den kroniske sykdommen diabetes 1, og uten behandling er den livstruende.

Det forandrer livet for hele familien når et barn får diagnosen type 1-diabetes, det er også en sykdom som krever mye av den som har det. Heldigvis for familien Kruse Mogen hadde de barneforsikring – Når du kjøper en slik forsikring, håper du selvsagt at du aldri skal få bruk for den, Sier mamma Anna Louise Sinanidi, men det er godt å vite at Sophia har en økonomisk trygghet, for diabetes kan føre til komplikasjoner.

Det er mye vi kan planlegge her i livet, men å forutse fremtiden kan ingen. Vi har derfor forsikret alle tre barna slik at de har en økonomiske trygghet dersom noe skulle skje.

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere om du ønsker mer informasjon om våre barneforsikring.

Gode råd

Slik unngår du å bli syk på reise

Det finnes enkle råd man kan følge for å unngå de aller vanligste feriesykdommene slik som turistmage, bronkitt, lungebetennelse og urinveisinfeksjoner.