Meld skade på hus, hytte eller eiendeler

Få hjelp ved skade på bolig, hytte og eiendeler.

Skader på bolig og innbo?

  • Når du melder skade elektronisk vil du bli kontaktet senest neste arbeidsdag. Ved perioder med ekstraordinær pågang kan det ta noe lengre tid.
  • Vi bistår med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekket av din forsikring.
  • Er det behov for hjelp fra fagfolk eller eksperter, involverer vi disse.
  • Vi følger også opp saken din mot eventuelle andre selskaper eller parter.

Trenger du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetyper

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring