Reiseforsikring

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjelder med en gang du går ut av døren hjemme. Den dekker merutgifter ved sykdom, tyveri eller forsinkelser når du er på tur. En god reiseforsikring er noe av det viktigste på pakkelista.
  • Forsikringen gjelder både ferie og jobbreiser inntil 77 dager
  • Dekker hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykke
  • Ulykkes- og avbestillingsforsikring er inkludert
Sjekk pris og kjøp forsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Reise Pluss Reise 
   
Actionfylte aktiviteter (fjellklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)


Avbestillingsforsikring - ubegrenset sum


Bagasje - ubegrenset sum


Ingen egenandel ved skade


Sykkel - utvidet sum til 40 000


Enkeltgjenstander - utvidet sum inntil 40 000


Avbestilling - inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for familie per skadetilfelle


Bagasje - inntil 40 000 for enkeltperson og 120 000 for familie per skadetilfelle


Hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykke


Sykkel - inntil 10 000 per skadetilfelle


Enkeltgjenstander - inntil 15 000


Ulykkesforsikring


Se fullstendige vilkår (pdf)

Er pakkelista klar til ferien ?

Uhell kan alltid skje, men den største tabben du kan gjøre, er å ikke ha reiseforsikring! 

Planlegger du ferien godt, får du dobbel glede av den. Du får du også tid til å glede deg.

Husk at en god reiseforsikring alltid må være med, slik at du får den hjelpen du trenger om noe uforutsett skulle skje.