Åpningstider fra 01.09 - 15.05
Alle dager  08.00 -16.00

Åpningstider 15.05.- 01.09
Alle dager 08.00 -15.30