Investering i enkeltaksjer via Norne Securities

Banken er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby handel med aksjer og andre verdipapirer.